Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Resztkowe i bio, czyli nowe oznakowanie pojemników do segregacji odpadów

25 października (środa) 2017 r. rozpocznie się wymiana naklejek na blisko 50 tysiącach pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych. Zmiany związane są z poszerzonym, ogólnopolskim systemem segregacji odpadów, który na terenie Gdańska wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 r.resztkowe - bez wykonawcy pion

Obecnie odpady wrzucamy do trzech pojemników:  „suche”, „mokre” i „szkło”. Akcja związana z nowym oznakowaniem pojemników obejmie dwa rodzaje z nich.

 

- Czarny pojemnik przeznaczony na odpady „suche” zmieni oznaczenie na „resztkowe”, zaś brązowy pojemnik na „mokre” będzie opatrzony nazwą „bio” – tłumaczy Rafał Jaworski, kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. - Nazwa zielonego pojemnika na „szkło” pozostanie bez zmian. Wymiana naklejek na pojemnikach na odpady, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, powinna zakończyć się do końca marca 2018 r. bio - bez wykonawcy pion

Natomiast nowe pojemniki na surowce, które będę obowiązkowo segregowane od kwietnia pojawiać się będą na terenie miasta stopniowo już od 1 lutego 2018 r. W pierwszej kolejności będą dostarczane do altan wielolokalowych.  

 

- Zmiana związana z nowym oznaczeniem pojemników na odpady jest wyłącznie techniczna – podkreśla Rafał Jaworski. – Do 1 kwietnia 2018 r. segregujemy odpady według dotychczasowych zasad.

 szkło - bez wykonawcy pion

Od 1 kwietnia 2018 r. oprócz trzech wspomnianych frakcji (resztkowe, bio i szkło) będziemy segregować również papier (pojemnik niebieski) oraz metale i tworzywa  sztuczne (pojemnik żółty). W sumie będzie więc pięć frakcji. Miasto Gdańsk prowadzi szeroko zakrojoną kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą poszerzonemu systemowi segregacji odpadów komunalnych. Wejdzie on w życie na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska i przepisami wspólnymi dla wszystkich państw Unii Europejskiej.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

opal copy