Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Monografia z 20 lat gromadzenia danych naukowych w Polsce

PG infobazy logo

Decyzję o opracowaniu i wydaniu monografii z dotychczasowych 20 lat działalności z zakresie baz danych w Polsce podjęto podczas VII Krajowej Konferencji Naukowej INFOBAZY 2014, Odbyła się ona pod hasłami Inspiracja, Integracja i Implementacja, w dniach 8-10 września w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i Katedrę Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Gdańskiej oraz Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.

Fot. Włodzimierz Amerski 021

Tak jak w poprzedniej edycji Infobaz, tak i teraz zespół Telewizji TASK przygotował transmisję obrad na żywo w Internecie, która była dostępna na stronie TV TASK.

Zadaniem uczestników tej już kolejnej konferencji INFOBAZY jest upowszechnianie informacji oraz prezentacja aktualnych osiągnięć w tworzeniu i udostępnianiu baz danych dla nauki oraz intensyfikacja współpracy środowiska nauki ze społeczeństwem, w tym z administracją państwową i samorządową.

W tegorocznej konferencji uczestniczyło 120 osób reprezentujących 71 naukowych instytucji. Zaprezentowano pięć plenarnych wystąpień oraz 41 referatów. Udowodniły one, że jest kontynuacja rozwoju idei społeczeństwa informatycznego w zakresie budowy Infrastruktury Informatycznej Nauki w Polsce, w szczególności na drodze poszerzonego dostępu do baz danych i zawartości usług informatycznych.

Są one wykorzystywane w różnych dziedzinach naszego życia, jak medycynie czy sporcie. Dla przykładu naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z lekarzami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, metodą termograficzną zanalizowali już stu pacjentów pod względem gojenia się ran pooperacyjnych, głównie na sercu. Program przewiduje zanalizowanie w ten sposób 400 pacjentów. Obrazy termograficzne ukazują rozkład temperatury na ranie, która się zmienia. Ustalany jest czas i zmiana temperatury ciała powrotu do stanu przedoperacyjnego. Zbyt podwyższona temperatura wskazuje na stan zapalny i zakażenie. Tworzona już od dwóch lat baza tych danych pozwoli na opracowanie standardowej pooperacyjnej profilaktyki klinicznej.

Fot. Włodzimierz Amerski 085

Inny przykład to taki, że już od 1956 roku powstał w Polsce rejestr pacjentów z chorobami nowotworowymi. Dotychczas każde z 16 województw tworzyło takie rejestry w odrębne sposoby. Dopiero od 2011 roku wprowadzono krajowy ujednolicony zintegrowany system elektroniczny w ramach Krajowego Rejestru Nowotworów złośliwych w Polsce. A jest co rejestrować, bo rocznie rejestruje się 150 tys. takich przypadków, z czego aż 97 tys. pacjentów z powodu tej choroby umiera.

Referująca to zagadnienie Urszula Wojciechowska stwierdziła, że w ostatnich 30 latach w świecie podwoiła się ilość pacjentów z chorobą nowotworową. W 2012 roku było ich zarejestrowanych 14 mln, z czego 8 mln umarło. Starzenie się populacji świata spowoduje wzrost zagrożenia nowotworami. Niepokojące są prognozy co do ilości chorych na nowotwory złośliwe. Do 2030 roku ta ilość ma się podwoić, do wielkości 27 mln przypadków nowotworów, z czego 17 milionów osób umrze z powodu nowotworu oraz 75 milionów osób będzie żyło z chorobą nowotworową zdiagnozowaną w ciągu pięciu poprzedzających lat.

Innym sposobem wykorzystania bazy danych jest rejestracja i analiza aktywności starszych osób po 55 roku życia z zastosowaniem czujników ruchu. Według danych Unii Europejskiej ilość starszych osób przybywa i wymagają one troskliwszej opieki. Pracownicy naukowi z PG uzasadniają swoje badania tym, że czujniki ruchu i stworzona baza danych pozwolą ustalić jak wspomagać starsze osoby, aby przedłużyć ich samodzielność życia.

Fot. Włodzimierz Amerski 042

Inne zgromadzone dane naukowe przyczyniły się do tego, że dwa ze zdobytych dziesięciu medali na XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Wielkiej Brytanii 2012 roku zdobyli dla polskiej ekipy żeglarze. Przygotowanie takiego sukcesu było skomplikowane i składało się z wielu drobnych elementów, które dopiero zebrane razem stworzyły piramidę zwieńczoną miejscem na podium. Jednym z takich elementów były specjalne prognozy pogody i prądów pływowych opracowane dla akwenu olimpijskiego w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Współautor tego przedsięwzięcia Marek Zwierz (na powyższym zdjęciu) powiedział, że w Instytucie uruchomiony został w trybie operacyjnym specjalny model dostrojony do lokalnych warunków panujących na Zatoce Weymouth. Rozpoznanie na miejscu lokalnych warunków panujących na pięciu trasach regatowych pozwoliło na uwzględnienie charakterystyki wiatrów z różnych kierunków uzależnionych od ukształtowania wysokiego wybrzeża klifowego.

W kilku przedolimpijskich sezonach wykonano na Zatoce Weymouth ponad 1000 pomiarów prądów, z których ułożony został atlas prądów pływowych, częściowo z uwzględnieniem jego zmian w zależności od różnic aktualnej wysokości poziomu morza do prognozowanej jego wysokości z danych astronomicznych.

Dodatkowo w okresie przygotowań do Igrzysk przeprowadzono dla żeglarzy szereg seminariów, których tematyka obejmowała podstawowe wiadomości z zakresu meteorologii, elementy zjawisk zachodzących w najniższej warstwie atmosfery, podstawową wiedzę o prądach pływowych oraz szczegółową charakterystykę lokalnych warunków panujących na poszczególnych trasach regatowych na akwenie olimpijskim.

Wszystkie te działania z pewnością przyczyniły się nie tylko do zdobycia dwóch brązowych medali olimpijskich przez Przemysława Miarczyńskiego z Sopotu i Zofię Noceti-Klepacką z Warszawy, ale też do zajęcia wprawdzie nie medalowych, ale bardzo dobrych miejsc w pozostałych klasach żeglarskich, w których startowali nasi reprezentanci.

Już trwają podobne opracowania przygotowawcze do startu w kolejnych XXXI Letnich Igrzyskach w brazylijskim Rio de Janeiro 2016.

Wła-49

Fot. Włodzimierz Amerski

 

opal copy