Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Kongres Smart Metropolia już w czwartek. Ostatnia szansa na rejestrację!

Metropolię budują mieszkańcy, stąd ważne pytanie na najbliższe lata brzmi - jak ich skutecznie przyciągnąć i zatrzymać? Odpowiedzi szukać będą wybitni polscy i zagraniczni prelegenci podczas kongresu Smart Metropolia 2014. Kongres, któremu będzie towarzyszyć kilka imprez towarzyszących (m.in. Re:Miasto), odbędzie się 23 i 24 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo. Jest jeszcze szansa, aby się zarejestrować:

http://www.smartmetropolia.pl/rejestracja/

Głównym mówcą pierwszego dnia będzie Janusz Czapiński, Profesor na Wydziale Psychologii w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Profesor przeprowadzi wykład pod tytułem: „Jakość życia w metropolii: polskie realia”. Z kolei 24 października wystąpi francuski intelektualista, ekonomista i filozof Guy Sorman z wykładem „Gdańsk as a creative city”. Ponadto, do Gdańska przybędzie wielu wybitnych, polskich i zagranicznych mówców, m.in.; niemiecki socjolog i ekonomista prof. Gunnar Heinsohn oraz burmistrz Hajfy (Izrael) - Yona Yahav.

Celem kongresu jest propagowanie koncepcji i nowatorskich rozwiązań oraz porównanie doświadczeń przy wdrażaniu programów wspierających rozwój metropolii w Europie Wschodniej, Zachodniej oraz USA. Europejskie miasta stoją dziś przed szeregiem nowych wyzwań, wywołanych zmianami w strukturze demograficznej społeczeństw. Żyjemy coraz dłużej, młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą, a dzieci rodzi się zbyt mało, aby zapewnić zastępowalność pokoleń. Pomimo stałego postępu technologicznego, który pozwala na zwiększenie efektywności ludzkiego działania, rośnie dług zobowiązań obciążających przyszłe pokolenia. Pomiędzy metropoliami zauważana jest konkurencja w budowaniu atrakcyjnej oferty skierowanej dla ludzi przedsiębiorczych. W tym pościgu wygrywają tylko wielkie, sprawnie zarządzane metropolie. Kongres Smart Metropolia 2014 to próba odpowiedzi na pytanie, jak w obecnej sytuacji demograficznej przemodelować politykę stymulującą rozwój metropolii i jakie dostępne narzędzia można zastosować.

Dwudniowy kongres odbywać się będzie w kilku równoległych panelach tematycznych:

 • Czy przeżyjemy bez emigrantów? – emigracja, imigracja, integracja, skutki gospodarcze zmian demograficznych
 • Rodzina i wsparcie dla rodzin, rodzinne firmy
 • Metropolia seniorów (aktywizacja ludzi starszych, solidarność pokoleniowa)
 • Tożsamość kulturowa mieszkańców metropolii
 • Konkurencja i współpraca pomiędzy metropoliami
 • Przemiany na globalnym rynku pracy, metropolie szansą dla młodych?

 Panele tematyczne:

 • Imigracja, emigracja, integracja (II części panelu)
 • Rodzina siłą metropolii
 • Polityka społeczna szyta na miarę
 • Wspólnotowość i więzi lokalne
 • Rodzina - biznes rodzinny, firma rodzinna
 • Terytorium społecznie odpowiedzialne
 • Tożsamość kulturowa metropolii
 • Młodzi szansą dla metropolii
 • Zdrowie
 • Włączenie i równe szanse
 • Wielkie miasta w Polsce - mariaże, sojusze i sieci
 • Metropolia szansą dla młodych, rynek pracy
 • Aktywność metropolii w zdrowiu
 • Innowacje społeczne i ich rola
 • Różnorodność jako narzędzie sukcesu metropolii

 
Imprezy towarzyszące Kongresowi Smart Metropolia:

1. Re:Miasto, czyli targi recyclingu i ekologii, których celem będzie zaprezentowanie najciekawszych smartrozwiązań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
Obszary tematyczne paneli dyskusyjnych Re:Miasta:

 • Nowe unijne cele dotyczące recyclingu (czy Europa może przejść w pełni na recycling?)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (doświadczenia gmin rok po wprowadzeniu i planowane zmiany)
 • Spalarnie odpadów (diagnoza dla Polski)
 • Funkcjonowanie regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych (doświadczenia po wprowadzeniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach)
 • Inteligentne rozwiązania dla systemu gospodarki odpadami w gminach (jak usprawnić drogę odpadu)

2. Technicon Innowacje, czyli Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji. Adresatami imprezy są instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy, parki i inkubatory technologiczne, innowacyjne firmy technologiczne oraz szkoły wyższe.

 • Ponad 100 wynalazków z wielu dziedzin nauki
 • Prezentacje najnowszych technologii
 • Profesjonalne szkolenia i konferencje
 • Konsultacje i doradztwo z zakresu finansowania innowacji i prawa patentowego
 • Możliwość nawiązania bezpośredniej współpracy z twórcami i zespołami naukowo-badawczymi

W ramach Technicon- Innowacje 2014 zadebiutuje Salon Nowoczesności i Udogodnień dla Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych, który doskonale wpisuje się w tegoroczny temat przewodni Smart Metropolia. Dla zapewnienia osobom starszym i niepełnosprawnym komfortowego życia, niezbędne jest wspólne działanie, pomysły, inicjatywa, aktywność środowisk naukowych i biznesu. W ramach Salonu, zostanie utworzona przestrzeń wystawiennicza, na której wystawcy zaprezentują wynalazki, projekty, innowacje wspierające funkcjonowanie i poprawiające jakość życia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

W ramach Targów odbędzie się również Forum Dialogu, organizowane przez InnoBaltica Sp. Z o.o. Tematem przewodnim Forum będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wykorzystanie narzędzi i praktyk CSR do rozwijania współpracy pomiędzy nauką, biznesem i administracją. Odbędzie się również część warsztatowa –Konwencja Liderów - której celem jest zidentyfikowanie możliwości zastosowania narzędzi CSR dla wzmocnienia współpracy nauki, biznesu i administracji.

3. Pomorskie Dni Energii 2014, czyli największa impreza energetyczna w Polsce północnej. Gdzie wiedza to nie papier, kartka i długi monolog. To ciekawe pokazy, dyskusje, zabawy i widowiskowe eksperymenty. Wystawcy zaprezentują wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, podpowiedzą jak efektywnie z nich korzystać, rozwieją wątpliwości dotyczące energii uwięzionej w łupkach, wciągną w świat eksperymentów i pokażą, że nauka może być zabawą.

4. Targi „Czas Na Młodzież” to możliwość poznania działań organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających na rzecz młodzieży.  Zgromadzona młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach dotyczących edukacji formalnej i pozaformalnej, a także warsztatach: chemicznych, tanecznych, teatralnych i sportowych. Dodatkowo w czasie Targów będą odbywały się debaty organizowane w ramach Programu Erasmus+, mające na celu omówienie najważniejszych kwestii i priorytetów młodzieży w regionie, połączone z warsztatem wprowadzającym do tematyki debat oxfordzkich.


Kongres Smart Metropolia odbędzie się 23-24 października 2014 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza REJESTRACJA. 

Organizatorzy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł AdamowiczMiędzynarodowe Targi Gdańskie SAGdański Obszar MetropolitalnyGdańska Organizacja TurystycznaFundacja Gdańska.


Więcej informacji: www.smartmetropolia.pl
Program kongresu: http://www.smartmetropolia.pl/program/
Re:Miasto: http://www.remiasto.eu/index.php
Technicon Innowacje: http://technicontargi.amberexpo.pl/
Pomorskie Dni Energii 2014: http://pde2014.pl/

Justyna Michalkiewicz

opal copy