Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

Gdańska Platforma Edukacyjna – umowa podpisana!

W piątek 20 stycznia 2012  władze Miasta podpisały umowę na realizację projektu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. W wyniku przetargu, projekt realizować będzie konsorcjum trzech firm.

Projekt polega na zakupie i instalacji sprzętu i oprogramowań, niezbędnych do budowy spójnego systemu edukacyjnego dla 191 placówek oświatowych, realizującego e-usługi edukacyjne na różnych poziomach informacji. To pierwszy projekt informatyczno-edukacyjny na taką skalę w naszym kraju!

Platforma umożliwi komunikację pomiędzy urzędami, szkołami, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Umożliwi także zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej, jak i administracji. Poszczególne elementy Gdańskiej Platformy Edukacyjnej będą wprowadzane począwszy od marca 2012 roku. Wszystkie zostaną wprowadzone do końca stycznia 2013 roku. 

Platforma umożliwi osiągnięcie celu głównego: budowy społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańsk i celów szczegółowych: rozwoju elektronicznych usług z zakresu edukacji i wzrostu poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). 

Przetarg na realizację Gdańskiej Platformy Edukacyjnej wygrało Konsorcjum trzech firm:

1. Young Digital Planet S.A (lider Konsorcjum),

2. Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o.,

3. VULCAN Sp. z o.o.

Umowę podpisali: ze strony Miasta – zastępca prezydenta Ewa Kamińska, a ze strony Konsorcjum: Jakub Buczyło (Dyrektor Działu Handlowego Zakładu Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o.), Jacek Różycki (prezes firmy VULCAN sp. z o.o.) oraz Waldemar Kucharski – prezes Zarządu Young Digital Planet S.A (lidera Konsorcjum).

 

Całkowita wartość realizacji Projektu: 15 965 400 zł

Kwota dofinansowania: 9 150 000 zł

Wkład własny Gminy Miasta Gdańska: 6 815 400 zł

 W skład Gdańskiej Platformy Edukacyjnej wchodzą następujące elementy:

 1. Platforma oświatowa – termin dostawy 31 lipca 2012
 2. Platforma edukacyjna wyposażona w zasoby multimedialne – termin dostawy 31 lipca 2012
 3. System planowania i analiz budżetowych (w tym arkusze organizacyjne szkół oraz moduł planowania lekcji dla szkół) - termin dostawy 31 lipca 2012
 4. System zarządzania informacją o uczniu (moduł umożliwiający kontrolę spełniania obowiązku nauki, sekretariat, elektroniczny dziennik) - termin dostawy 31 stycznia 2013
 5. System wspomagający rekrutację do przedszkoli – termin dostawy marzec 2012
 6. System wspomagający rekrutację do szkół podstawowych i gimnazjów - termin dostawy 31 stycznia 2013
 7. System biblioteczny - termin dostawy 31 stycznia 2013
 8. Internetowy serwis prawa oświatowego - termin dostawy 31 stycznia 2013
 9. Obsługa finansowa placówek oświatowych - termin dostawy 31 stycznia 2013
 10. Obsługa kadrowa placówek oświatowych - termin dostawy 31 stycznia 2013
 11. Obsługa płacowa placówek oświatowych - termin dostawy 31 stycznia 2013

 1.       Platforma oświatowa

Platforma oświatowa będzie źródłem informacji o stanie edukacji w Mieście. W jednym miejscu będą zgromadzone m.in.: dane statystyczne o edukacji, aktualne informacje z zakresu prawa oświatowego, różnego rodzaju raporty o wynikach egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkołach.

 2.       Platforma edukacyjna

Kolejnym fundamentem Platformy jest jej część związania ze zdalnym nauczaniem, eLearningiem, multimedialnymi zasobami edukacyjnymi – czyli tym wszystkim czego może potrzebować nauczyciel (lub rodzic) aby wspomóc przekaz lekcji realizowanej tradycyjnymi metodami. Ten pakiet narzędzi i zasobów pozwala na nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem dobrodziejstwa technologii informatycznych.

 3. System planowania i analiz budżetowych

System ten stanowić będzie elektroniczne narzędzie pozwalające na planowanie organizacyjne i finansowe. Jednocześnie stanowić będzie nowoczesne narzędzie do gromadzenia i analizowania danych organizacyjnych, kadrowych i finansowych, stanowiących podstawę do sporządzania arkusza organizacyjnego (AO) placówek oświatowych.

 

 1. 4.       System zarządzania informacją o uczniu

To moduł umożliwiający kontrolę spełniania obowiązku nauki, sekretariat, elektroniczny dziennik.

 

 1. 5.       System wspomagający rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 1. 6.       System biblioteczny

System biblioteczny powinien zintegrować w jedną całość katalogi bibliotek podległych pod organ prowadzący. Dostarczając tym samym nowych usług on-line czytelnikom oraz bibliotekarzom.

 

 1. 7.       Internetowy serwis prawa oświatowego

Internetowy serwis prawa oświatowego powinien zawierać ujednolicone teksty aktów prawnych w zakresie oświaty.

 

 1. 8.       Obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych

Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie dokumentacji księgowej. Przy pomocy tego oprogramowania będzie prowadzona gospodarka kasowa, magazynowa, inwentarzowa, obsługa rozrachunków, fakturowanie, rejestr umów, rejestr VAT.

 

 1. 9.       Obsługa kadrowa placówek oświatowych

Rejestrować i przetwarzać dane kadrowe pracowników i zleceniobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 10.  Obsługa płacowa placówek oświatowych

Główną funkcją modułu musi być sporządzanie i drukowanie list wypłat, comiesięcznych oraz sporadycznych np. wypłata nagród, składników socjalnych.

Oprogramowanie musi zawierać mechanizmy pozwalające tworzyć, na podstawie danych zgromadzonych w systemie, raporty i zestawienia dla potrzeb analiz i sprawozdawczości. Moduł powinien zapewnić dostarczenie danych niezbędnych do wypełniania sprawozdań GUS w zakresie danych o wypłaconych wynagrodzeniach oraz do sporządzania przelewów bankowych oraz formularzy PIT.

 

Biuro Prasowe
Kancelaria Prezydenta

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. 58 323 63 04
www.gdansk.pl

 

opal copy