Previous następna
Nr 5/2012 ...
Nr 4/2012 ...
Nr 3/2012 ...
Nr 1-2/2012 ...
nr 12/2011 ...
Nr 11/2011 ...
Nr 8-10 ...
Nr 7/2011 ...
Nr 6/2011 ...
Nr 5/2011 ...
Nr 3-4/2011 ...
Nr 1-2/2011 ...
Nr 9/2010 ...
Nr 7-8/2010 ...
Nr 6/2010 ...
Nr 5/2010 ...
Nr 3-4/2010 ...
Nr 1-2/2010 ...
Nr 12/2009 ...
Nr 11/2009 ...
Nr 10/2009 ...
Nr 9/2009 ...
Nr 7-8/2009 ...
Nr 6/2009 ...
Nr 5/2009 ...
NR 3/2009 ...
Nr 2/2009 ...
Nr 1/2009 ...

22. edycja konkursu Piękna Wieś Pomorska 2015

Wieś Brzeźno Wielkie oraz Magdalena i Jan Marchewicz z Koźmina to zdobywcy pierwszych miejsc w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2015".

Fot. Włodzimierz Amerski 034

Zwycięzcom osobiście pogratulowali marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, marszałek pomorski Mieczysław Struk oraz dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Aleksander Mach, podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 października w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Brzeźno Wielkie przystań

Prawdopodobnie od rosnących na terenach kompleksu leśnego skupisk brzóz lub od jeziora Brzeźno wzięła swoją nazwę wieś Brzeźno Wielkie, położona we wschodniej części Kociewia, w gminie Starogard Gdański. Początki tego miejsca przypadają na około 2 tys. lat p.n.e., natomiast na piśmie po raz pierwszy wieś wspomniana jest w 1248 r., kiedy to Brzeźno zostało zniszczone przez Krzyżaków. Wieś nosiła różne nazwy – Villa Bresna, Bresno, Bresow, Brzeźno. Obecna nazwa funkcjonuje od 1953 r.

Fot. Włodzimierz Amerski 072

Wieś liczy ponad 200 mieszkańców, dla których niewątpliwie największym atutem tego miejsca jest bliski kontakt z naturą, bo w sąsiedztwie znajdują się zarówno lasy, jeziora, jak i rzeka – Wierzyca. Na terenie wsi prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, zawiązane ponad pół wieku temu, w 1950 r., a dzieci i dorośli mogą korzystać z zajęć organizowanych w Świetlicy Wiejskiej czy bawić się na festynach w Zielonej Świetlicy. Obok świetlicy utworzono przystań, do budowy której zaangażowano młodzież, w czynie społecznym położono chodnik przy stawie, a ponadto zrekultywowano grunt po dawnym wysypisku śmieci i przygotowano miejsce na odpoczynek pn. „Czas na relaks".

Fot. Włodzimierz Amerski 048

Gospodarstwo Magdaleny i Jana Marchewiczów z Koźmina liczy ok. 100 ha, jest położone w gminie Skarszewy, w powiecie starogardzkim. Jan Marcherwicz przejął gospodarstwo 6 lat temu po rodzicach, a jego żona Magdalena wspiera go, prowadząc sprawy administracyjne. Przestrzeń zagospodarowana została z podziałem na funkcję gospodarczą i wypoczynkową, a gospodarze zajmują się także produkcją roślinną – jęczmień browarny, pszenżyto oraz zwierzęcą – bydło opasowe.

Fot. Włodzimierz Amerski 248

W okresie ostatnich kilku lat priorytetem dla władz gminy Starogard Gdański była rozbudowa infrastruktury komunalnej, wodociągowej i budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Poprawił się stan dróg gminnych, usprawione zostało skomunikowanie na terenie gminy. Zainwestowano także w oświatę – przeprowadzono remonty budynków szkolnych, powstały sale gimnastyczne. Jedną z ważniejszych inwestycji była także rekonstrukcja Grodziska Owidz, pozostałości po średniowiecznej osadzie z XI wieku (na zdjęciu powyżej).

Fot. Włodzimierz Amerski 006

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska" jest jednym z wielu działań podejmowanych przez samorząd województwa pomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ma on na celu przyczyniać się do poprawy jakości życia na wsi i podniesienia atrakcyjności wypoczynkowej na tych terenach. Wpływa zarówno na estetykę, ochronę wartości krajobrazu przyrodniczego i kulturowego pomorskich wsi, jak i na integrację czy aktywizację lokalnej społeczności.

Fot. Włodzimierz Amerski 021

Łącznie w tej edycji konkursu wzięło udział 138 wsi i 258 zagród z 14 powiatów. Najpierw przeprowadzony został etap gminny, następnie powiatowy, a do etapu wojewódzkiego zgłoszono 13 wsi i 12 zagród.

Organizatorami konkursu są samorząd województwa pomorskiego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Fot. Włodzimierz Amerski 002

W konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2015" w gronie wyróżnionych wsi, które otrzymały nagrodę w wysokości po 3 tys. zł, znalazły się:

  • Nowa Cerkiew w gminie Morzeszczyn, w powiecie tczewskim

  • Pępowo w gminie Żukowo, w powiecie kartuskim

  • Stara Kościelnica w gminie Miłoradz, w powiecie malborskim

Fot. Włodzimierz Amerski 020

Laureaci konkursu w kategorii „wieś" (na powyższym zdjęciu):

Fot. Włodzimierz Amerski 013

I miejsce i nagroda 30 tys. zł – wieś Brzeźno Wielkie w gminie Starogard Gdański w powiecie starogardzkim. 

Fot. Włodzimierz Amerski 009

II miejsce i nagroda 20 tys. zł – wieś Rokity w gminie Czarna Dąbrówka w powiecie bytowskim.

Fot. Włodzimierz Amerski 007 copy

III miejsce i nagroda 10 tys. zł – wieś Rybno w gminie Gniewino w powiecie wejherowskim.

Fot. Włodzimierz Amerski 022 copy

W kategorii „zagroda" w gronie wyróżnionych, którzy otrzymali nagrody w wysokości po 1 tys. zł znaleźli się:

  • Żaneta i Krzysztof Hinca z Żuromina w gminie Stężyca, w powiecie kartuskim

  • Anna Urzykowska-Lesnau ze Sławutowa w gminie Puck, w powiecie puckim

  • Celina i Henryk Wieccy z Dalwina w gminie Tczew, w powiecie tczewskim

Laureaci konkursu w kategorii „zagroda":

Fot. Włodzimierz Amerski 031

I miejsce i nagroda w wysokości 5 tys. zł – Magdalena i Jan Marchewicz z Koźmina gmina Skarszewy, powiat starogardzki.

Fot. Włodzimierz Amerski 027

II miejsce i nagroda w wysokości 4 tys. zł – Elżbieta i Mieczysław Sabisz ze Starego Barkoczyna gmina Nowa Karczma, powiat kościerski.

Fot. Włodzimierz Amerski 023

III miejsce i nagroda w wysokości 3 tys. zł – Halina i Bogusław Kamińscy ze Stanisławowa w gminie Cedry Wielkie w powiecie gdańskim.

Fot. Włodzimierz Amerski 001

Przy ocenie wsi i zagród członkowie Komisji Konkursowych uwzględniali ogólny wygląd, ład i porządek, wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska, ochronę i pielęgnację dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie krajobrazu przyrodniczego, a także zaangażowanie mieszkańców w prace społeczne na rzecz swojej miejscowości, przedsiębiorczość liderów wiejskich i jedność we współdziałaniu.

Fot. Włodzimierz Amerski 053

Wymienieni laureaci spełniają kryteria określone w regulaminie oraz uzyskali najwyższą ocenę członków Komisji Konkursowej. Nagrody finansowe w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2015 zostały sfinansowane ze środków własnych samorządu województwa pomorskiego.

Fot. Włodzimierz Amerski 052

W części artystycznej wystąpił zespół Koła Gospodyń Wiejskich oraz szkolna młodzież z wyróżnionej pierwszą nagrodą wsi Brzeźno Wielkie, położonej we wschodniej części Kociewia, w gminie Starogard Gdański.

Fot. Włodzimierz Amerski 055

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Brzeźno Wielkie, po uroczystej gali, zapewniły też poczęstunek regionalnymi potrawami i pysznym tortem z wiśniami.

Zdjęcia Włodzimierz Amerski

opal copy